Image

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal elementtir.

Simgesi Fe dir (Latince Ferrum dan) Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir.

Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir-nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir.

Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin; dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.

Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur.

Metalik demir elde etmek için, cevherdeki katışkıların kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir.

Demir, aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır.